Van toepassing op al onze transacties zijn onderstaande algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013)
Vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013