Specialisaties 2018-01-19T16:49:40+00:00

Onze specialisaties

Vraag vrijblijvend een gesprek met ons aan

Wonen

Plannen voor nieuwbouw, verbouw of uitbreiding van uw woonhuis?

Bouwbedrijf Doorn komt vrijblijvend bij u langs om uw plannen door te spreken en met u mee te denken. Indien nodig zal er een tekening gemaakt worden, welke persoonlijk met u door gesproken wordt. Wanneer u tevreden bent over de benodigde gegevens, zal een uitgebreid omschreven offerte voor u gemaakt worden. Deze wordt persoonlijk met u doorgenomen en nader toegelicht. Indien nodig zal de offerte gewijzigd worden, zodat er een compleet en duidelijk verhaal op tafel komt te liggen. Bij opdracht zal het bouwproces samen met u worden doorgenomen. Naar behoefte zullen er bouwvergaderingen ingepland worden waarbij diverse onderaannemers aanschuiven. Het bouwproces zal afgerond worden door middel van een oplevering, waarbij alle werkzaamheden nagelopen worden en waar nodig herstelt. Definitieve afronding van het bouwproces zal pas plaatsvinden wanneer u tevreden bent.

Ondernemen

Een bedrijfsgebouw met kantoor, of een bedrijfsruimte voor agrarische doeleinden bouwen?

Velen opdrachtgevers gingen u voor door Bouwbedrijf Doorn te kiezen als betrouwbare partner.  Dit kan variëren van een kantoor met productieruimte, tot machineberging en agrarische bewaarplaatsen met mechanische koeling.

Het proces verloopt van de eerste ruwe schetsen, waarin u uw visie en ideeën kenbaar maakt, tot ontwerptekeningen en een offerte op maat waarbij er wordt ingespeeld op uw budget. Zijn de plannen naar wens, financieel haalbaar en kiest u ons als bouwpartner, dan wordt het vergunningstraject ingezet welke volledig door ons verzorgt wordt.

tpc nieuwbouw bedrijfspand en kantoor

Ontwerptekeningen worden uitgewerkt tot gedetailleerde werktekeningen, zodat de bouw in zowel voorbereiding als uitvoering soepel en efficiënt verloopt. Wanneer u als ondernemer voor bouwbedrijf Doorn kiest zal al onze kennis en expertise worden ingezet om samen tot een doeltreffend eindresultaat te komen!

Onderwijs

Plannen  voor uitbreiding of renovatie aan uw schoolgebouw? 

Bij Bouwbedrijf Doorn staat veiligheid voor leerlingen, ouders en leraren voorop.  Afhankelijk van de grootte van het project  worden  de werkzaamheden  zoveel mogelijk  tijdens  schoolvakanties of op middagen wanneer het rustig is in en rondom de school uitgevoerd.   Tijdens de verbouw aan een schoolgebouw is bouwbedrijf Doorn het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Zo zijn wij de schakel in het project, en zorgen we dat alles planmatig op de juiste momenten gebeurd.  

Tijdens de bouw houden we na ratio bouwvergadering met betrokkenen welke onderdeel uit maken van het proces. Dit om eventuele verrassingen vroegtijdig te ontdekken en naar tevredenheid van een ieder te kunnen oplossen.   Ook hier stoppen we pas als gebruiker en opdrachtgever tevreden zijn.

Sport en Recreatie

Wilt u een clubgebouw of horecagelegenheid laten bouwen?

Bouwbedrijf Doorn wil samen met u dit traject opstarten en voltooien. U stelt een programma van eisen en wensen op en Bouwbedrijf Doorn gaat er mee aan de slag. Er wordt een tekenaar aangestuurd om uw plannen op tekening te zetten.

Bij akkoord van de ontwerpschets zal er een kostenraming gemaakt worden. Indien uw budget en de tekeningen niet corresponderen zullen de tekeningen gewijzigd worden en zal de kostenraming aangepast worden. Bij akkoord van de kostenraming zal een definitieve begroting met technische omschrijving opgesteld worden.

Na ondertekening van de overeenkomst zal de constructeur aangestuurd worden en wordt het bouwproces opgestart. Tijdens de bouw zullen bouwvergaderingen plaatsvinden waarbij onderaannemers aanschuiven en de gang van zaken besproken worden. Eventuele wijzigingen in het ontwerp worden hier besproken. Bij gereedkomen van het werk zal een oplevering plaatsvinden.

 

Onze vertrouwde samenwerkingspartners

Wij weten hoe belangrijk betrouwbaarheid is voor klanten. Daarom werken wij samen met betrouwbare partners. Alleen zo kunnen klanten vertrouwen in ons hebben!

Vraag meer informatie aan

Bouwbedrijf Doorn staat voor persoonlijk contact! Neem vrijblijvend contact met ons op! 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht

Vul de code in:
Om CAPTCHA te gebruiken moet je de plugin Really Simple CAPTCHA installeren.